Spy Catcher

Achtergrondinformatie

Spy Catcher was een waterstuntshow in Six Flags Holland die is opgevoerd in 2000 en 2001. De show werd opgevoerd op het meer naast de Robin Hood. Op reguliere dagen werd de show opgevoerd om 13:00, 15:00 en 17:00.

Oude video’s